ZdalneHARCE

WĘDROWNICY

Z PROGRAMU MOŻESZ SKORZYSTAĆ W CAŁOŚCI LUB WYBRAĆ INTERESUJĄCE CIEBIE ELEMENTY

WĘDROWNICY!

Stanęliśmy przed ogromnym społecznym wyzwaniem – epidemia COVID-19 zmusiła nas do zmian w naszym stylu życia. Jednak dewiza wędrownicza Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj wciąż obowiązuje i mamy możliwości ją realizować!

Poniżej przedstawiamy Wam Odznakę Skautów Świata (Scout of the Word Award).  Odznaka SWA stawia wyzwania wszystkim młodym ludziom (skautom i młodzieży niezrzeszonej), aby zastanowili się nad problemami świata i spróbowali rozwiązywać je w swoim środowisku lokalnym, podejmując działania na ich rzecz. To najwyższe odznaczenie dla młodzieży przyznawane bezpośrednio przez WOSM.

W ramach realizacji Odznaki zyskacie wiedzę, umiejętności, a co najważniejsze – będziecie pełnili potrzebną i realną służbę. Odznaka wymaga od Was zaangażowania, by uczynić Wasze środowisko lokalne lepszym miejscem. Po zakończeniu działań Wasz wkład w społeczność lokalną stanie się częścią międzynarodowych starań na rzecz kreowania lepszego świata i zostawienia go lepszym niż zastaliśmy! Otrzymacie też pomoc tutora, dzięki czemu wybierzecie służbę najlepiej dostosowaną do Was i Waszych możliwości.

To jednak nie wszystko!  Znajdziecie tu również formy osobistego rozwoju czy wspólnych zbiórek, które są możliwe wrealizacji nawet teraz!

Zaczynamy?

CZYM JEST SWA?

W związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazł się świat i nasza organizacja, społeczność Tutorów SWA postanowiła w ten trudny czas ułatwić zdobywanie Odznaki SWA, co jednocześnie przyczyni się do zwiększenia działalności harcerzy na rzecz społeczności lokalnych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa wszystkich chętnych do zdobycia Odznaki SWA.

Odznaka Skautów Świata - SWAOdznaka Skautów Świata (Scout of the Word Award) – Odznaka SWA stawia wyzwania wszystkim młodym ludziom (skautom i młodzieży niezrzeszonej), aby zastanowili się nad problemami świata i spróbowali rozwiązywać je w swoim środowisku lokalnym, podejmując działania na ich rzecz. To jedyna nagroda dla młodzieży przyznawana bezpośrednio przez WOSM. W ramach pełnienia służby zyskuje się wiedzę, umiejętności oraz pomoce potrzebne do rozwiązywania problemów globalnych na poziomie lokalnym. Odznaka wymaga od zdobywających ją zaangażowania, by uczynić środowiska lokalne lepszymi miejscami.

W skrócie zdobywanie Odznaki zaczyna się od Odkrycia SWA (warsztatów), podczas których poruszone zostaną następujące tematy:

 • Czym jest Program SWA – zajęcia w formie webinarium, wprowadzenie do tematu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Odznaki. Pierwsze webinarium odbyło się 31.03.2020. Link do webinarium poniżej.
 • Planowanie Służby – zajęcia w formie e-learningu na platformie zhp.edu.pl oraz poprzez konsultacje z poszczególnymi Tutorami.
 • Spotkanie ze specjalistą – zajęcia w formie webinarium, czyli rozmowa ze specjalistą zajmującym się konkretną tematyką, związaną z wybraną przez Ciebie Służbą SWA.
 • Mikrosłużba – czyli konkretne zapoznanie się z tematem poprzez włączenie się w już trwające działania.

Zobacz pełną informację o Odznace Skautów Świata (link).

Webinarium wprowadzające z dnia 31.03.2020 znajdziesz tutaj (klik). Prezentacja z webinarium znajduje się tu (klik), a film tutaj (klik).

A co potem?

Po zakończeniu powyższych warsztatów zostanie ustalony plan realnej służby z opiekunem (Tutorem). Harcerze pełnoletni mają możliwość pełnienia dowolnej służby, w tym bezpośredniej pomocy innym ludziom. Natomiast niepełnoletni dobierają pole służby, którą można wykonywać bez wychodzenia z domu (np. rozmowy telefoniczne, nagrywanie filmów, różne zajęcia online itp.). 

W chwili zakończenia pandemii, Służba pełniona w ramach zdobywania SWA będzie kontynuowana, a opiekunowie pomogą dostosować ją do nowej rzeczywistości. Pomogą także w ewentualnym jej przekwalifikowaniu lub sprecyzowaniu dalszych działań w nowych warunkach. 

Całość pozostaje w duchu głównych założeń zdobywania Odznaki SWA, lecz ze względu na obecną sytuację jest dostosowane do panujących warunków. 

POLA SŁUŻBY

Przed podjęciem służby w czasie zagrożenia zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2, przeczytajcie o odpowiedzialności a także o bezpieczeństwie.

POMOC OSOBOM STARSZYM

Na pewno w Waszej okolicy mieszka wiele starszych osób, które są szczególnie narażone na zachorowanie. Oczywistym jest więc, że chcemy im pomóc. Pamiętać musimy jednak, że osoby młode często przechodzą infekcję bezobjawowo, co znaczy, że możemy nawet nie być świadomi tego, że jesteśmy nosicielami wirusa oraz o tym, że to właśnie osoby starsze i schorowane są szczególnie narażone na jego działanie, a śmiertelność wśród nich jest dużo wyższa niż u innych. Udzielajcie pomocy w odpowiedzialny, bezpieczny i przemyślany sposób.  
Główny Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą do pełnoletnich instruktorów harcerskich o rozeznanie wśród ich przyjaciół i znajomych pracujących w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy, personel medyczny, farmaceuci), czy nie jest potrzebne zapewnienie opieki nad dziećmi tych osób u nich w domu w trakcie ich dyżurów i rozważenie udzielenia takiej pomocy. 

OPIEKA NAD DZIEĆMI PERSONELU MEDYCZNEGO

KOREPETYCJE ONLINE

Pamiętaj, nie tylko osoby starsze są narażone na poważne konsekwencje zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jeżeli, mimo młodego wieku, sam chorujesz przewlekle lub masz inne problemy ze zdrowiem – nie narażaj się. To pole służby może być właśnie dla Ciebie. Podobno żadna kwarantanna nie jest w stanie zatrzymać przesłania zadania domowego przez dziennik elektroniczny – pomoc w nauce to doskonałe pole służby, jakie możecie podjąć w swoim środowisku. Stwórzcie listę kontaktową do instruktorów i wędrowników, którzy mogą pomóc harcerzom (ale też wszystkim innym chętnym) w zajęciach szkolnych.

Pamiętaj, nie tylko osoby starsze są narażone na poważne konsekwencje zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jeżeli, mimo młodego wieku, sam chorujesz przewlekle lub masz inne problemy ze zdrowiem – nie narażaj się. To pole służby może być właśnie dla Ciebie. Wspierajcie siebie nawzajem w organizacji programu harcerskiego za pośrednictwem komunikacji online! Udostępniajcie linki do webbinarów harcerskich, kursów i przeróżnych aktywności, z których każdy może skorzystać.  

INSPIRACJE PROGRAMOWE

SZYCIE MASECZEK

Pożyteczne i rozsądne pełnienie służby w zakresie szycia maseczek wymaga rzetelnego rozeznania w potrzebach instytucji i organizacji. Pamiętajcie, aby każdorazowo skontaktować się z personelem medycznym, czy są zainteresowani takim rodzajem pomocy. Opowiedzcie, jak powstają Wasze maseczki!  W celu prawidłowego zorganizowania służby zapoznajcie się z trzema ważnymi krokami.

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią COVID-19 i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, Narodowe Centrum Krwi zwraca się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi. W związku z dodatkowymi procedurami oddawanie krwi jest nadal bezpieczne. Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna.

BRATERSKA KROPLA KRWI

CO OPRÓCZ SŁUŻBY?

POLA ROZWOJU

Wędrownicy powinni cechować się wewnętrzną chęcią rozwoju, nie grozi im więc nuda, tym bardziej, że szkoły i uczelnie prowadzą nauczanie zdalne. Służba może stanowić punkt wyjścia podczas kolejnej zbiórki czy pozwolić nad przemyśleniem dalszych planów na swój rozwój – z wielu możliwości możemy korzystać na co dzień, nie tylko w czasie kwarantanny.

ZBIÓRKI ON-LINE

Macie swoje plany pracy, a w nich cele wychowawcze, które planowaliście osiągnąć? Mamy nadzieję, że o nich nie zapomnieliście! Co prawda rzeczywistość nam się trochę zmieniła, jednak postawy, które chcemy w sobie wykształcić, pozostają bez zmian, a każdy cel można osiągnąć różnymi sposobami.  Dostosowanie się do nowego trybu pracy nie powinno więc być problemem. Ważne jest zatem pamiętanie o samej organizacji zbiórek, o ich systematyczności, ale także o strukturze spotkań.

Pamiętajcie o aspektach technicznych e-zbiórki. A jeśli będziecie mieć je opanowane macie mnóstwo możliwości:

 • formy dyskusyjne
 • zwiedzanie muzeów
 • sesje RPG
 • e-escape roomy
 • spotkania z ekspertami
 • e-fitness
 • i wiele innych – szczegóły w PDF.

Internet jest wręcz przepełniony różnymi propozycjami na pracę indywidualną – wystarczy zajrzeć chociażby na wydarzenie A gdy zbiórek nie ma. Poniżej przedstawiamy różnorodne możliwości pracy indywidualnej:

 • kursy i szkolenia,
 • dostępne e-booki,
 • filmy i spektakle,
 • nauka języków obcych,
 • i wiele innych – szczegóły w PDF.

INDYWIDUALNE POLA ROZWOJU

autorzy:

Odznaka SWA: Tutorzy SWA pod przewodnictwem Macieja Czechowskiego

Zbiórki i indywidualny rozwój::phm. Agata Pruss HR (w oparciu o pomysły Referatu Wędrowniczego i zespołu tworzącego wędrownicze poradnictwo metodyczne z Chorągwi Wielkopolskiej), Konsultacje: Referat Wędrowniczy Chorągwi Łódzkiej

ZdalneHARCE

„(...)wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań."