HARCERZE STARSI

ZDOBĄDŹ SPRAWNOŚCI INDYWIDUALNE

które można zdobywać w „Czuwam dla Ziemi”

 • Wskazała / wskazał na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Wyjaśniła / wyjaśnił cele, dla których je utworzono. 
 • Uczestniczyła / uczestniczył w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywała / zachowywał się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 
 • Brała /brał udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej. 
 • W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych. 
 • Skompletowała / skompletował biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej. 
 • Poznała / poznał zasady ekologicznego obozowania. Zastosowała / zastosował je w praktyce. 
 • Wzięła / wziął udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego. 
 • Przygotowała / przygotował i przeprowadziła / przeprowadził zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz potrzeby jej ochrony przed za- grożeniami cywilizacyjnymi. 
 • Zapoznała / zapoznał się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych. 
 • Prowadziła / prowadził zbiór roślin (zna kalendarz ich zbierania i wie, jakie części roślin należy zbierać). Zbiera, suszy i przechowuje rośliny tak, aby nie straciły swoich właściwości. 
 • Przygotowała / przygotował do apteczki drużyny zestaw ziół oraz krótki opis sposobu ich stosowania. 
 • Przygotowała / przygotował informację o wybranych 15 roślinach chronionych występujących w Polsce i przedstawiła/przedstawił ją na zbiórce zastępu, drużyny lub w klasie. 
 • Przyrządziła / przyrządził ziołowy środek przydatny w leczeniu, kosmetyce lub- gospodarstwie domowym. 
 • Rozpoznała / rozpoznał grzyby jadalne i trujące. 
 • Przedstawiła / przedstawił na zbiórce drużyny wybrane gatunki występujących na świecie roślin zagrożonych wyginięciem („czerwona księga”). 
 • Opowiedziała / opowiedział w drużynie o interesujących roślinach, występujących w rezerwacie lub parku narodowym w swojej okolicy. 
 • Przedstawiła / przedstawił zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat roślin, zaprezentowała / zaprezentował ich zawartość. 
 • Zorganizowała / zorganizował i poprowadziła / poprowadził wyprawę drużyny (lub klasy) w celu poznania środowiska roślinnego (np. lasu, łąki) lub wyprawę do ogrodu botanicznego albo muzeum przyrodniczego. 
 • Wykonała / wykonał projekt przydomowego, działkowego lub przyszkolnego ogródka. 
 • Obserwowała / obserwował życie lasu o świcie, o zmierzchu i w nocy. Wytropiła / wytropił zwierzę, wskazała / wskazał jego legowisko (norę, gniazdo), rozpoznaje jego głos, zna jego zwyczaje. 
 • Odbyła / odbył z leśniczym obchód lasu, wykazała / wykazał się znajomością drzew i umiejętnością rozpoznawania ich wieku. 
 • Zorganizowała / zorganizował dla młodszych zwiad lub wycieczkę do lasu, pokazała / pokazał jego bogactwo. 
 • Uczestniczyła / uczestniczył w pracach leśnych − np. w szkółce, przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych lub sadzeniu drzew. 
 • Przedstawiła / przedstawił na zbiórce drużyny bogactwo polskich lasów i ich znaczenie dla przyszłości człowieka na Ziemi. Wskazała / wskazał występujące w polskich lasach zagrożenia drzew, ptaków i zwierząt. 
 • Rozpoznała / rozpoznał po pniach i liściach popularne drzewa owocowe: jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie. 
 • Zerwała / zerwał i ułożyła/ułożył w skrzynce owoce, przygotowując je do trans- portu. 
 • Przygotowała / przygotował owoce do składowania przez zimę. 
 • Brała / brał udział w pielęgnacji sadu, szczepieniu drzewek i zabezpieczeniu go przed szkodnikami. 
 • Przedstawiła/przedstawił na zbiórce zastępu lub drużyny zebrane przez siebie artykuły i poradniki dotyczące sadownictwa. 
 • Rozpoznała / rozpoznał na zdjęciach i rysunkach 15 gatunków zwierząt. 
 • Przygotowała /przygotował informację o zwierzętach chronionych w Polsce oraz o zwierzętach niebezpiecznych zamieszkujących w Polsce i przedstawiła / przed- stawił ją na zbiórce zastępu lub drużyny. 
 • Pomogła / pomógł w przetrwaniu zimy potrzebującym zwierzętom (ptakom, zwierzętom w lesie, bezdomnym psom). 
 • Wie, jakie niebezpieczne zwierzęta żyją w Polsce. Opowiedziała / opowiedział koleżankom/kolegom, jak należy postępować w przypadku spotkania z nimi. 
 • Przedstawiła / przedstawił wybrane gatunki zwierząt żyjących na całym świecie, zagrożonych wyginięciem („czerwona księga”). 
 • Zna systematykę zwierząt. Przedstawiła / przedstawił na zbiórce lub na lekcji życie wybranego gatunku. 
 • Zaprezentowała / zaprezentował zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat zwierząt, opowiedziała / opowiedział o ich za- wartości. 
 • Zorganizowała / zorganizował dla zastępu wyprawę do zoo, muzeum przyrod- niczego lub lasu, opowiedziała / opowiedział o wybranych gatunkach zwierząt. Nauczyła / nauczył zastęp sposobów obserwacji zwierząt. 
 • Od wiosny do jesieni pracowała / pracował w pasiece i prowadziła / prowadził notatnik swoich czynności. 
 • Nauczyła / nauczył się zabezpieczać pszczoły przed zimą. 
 • Potrafi postępować w przypadku użądlenia przez owady. 
 • Opowiedziała / opowiedział na zbiórce o właściwościach leczniczych produktów wytwarzanych przez pszczoły. 
 • Urządziła / urządził w harcówce, szkole lub w gminie wystawę wydawnictw do- tyczących pszczelarstwa i produktów wytworzonych przez pszczoły. 
 • Przeprowadziła / przeprowadził w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie Słońca. W dowolnej formie udokumentowała / udokumentował swoje spostrzeżenia (za- uważone zwierzęta i ich tropy, zjawiska przyrody, występujące rośliny chronione, jadalne itp.), zaprezentowała / zaprezentował je na zbiórce zastępu. 
 • Przygotowała / przygotował dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu. 
 • Wraz z kolegą / koleżanką biwakowała / biwakował w pobliżu obozu przez 24 godziny. 

A CO DALEJ?

Praca w małych grupach

Spotkajcie się w zastępach lub radą drużyny i porozmawiajcie o akcji oraz o tym, jakie czujecie potrzeby zmian związane ze śmieciami w Waszej okolicy, co chcecie robić i jakie macie możliwości. Poniżej przedstawiamy przykładowe dwa projekty, jakie możecie zrealizować w swoich zastępach. Nie ograniczajcie się jednak! Sprawdźcie, jakie działanie zmniejszyłoby odpady w Waszym środowisku czy okolicy. Zauważcie, kiedy śmieci powstają najczęściej i zadziałajcie, by je ograniczyć według własnego pomysłu. Powodzenia! 

Pierwszą propozycją jest działanie polegające na wykorzystywaniu materiałów, ubrań, które już nikt nie używa. Z tych ubrań zastępy starszoharcerskie mogą uszyć torby, a następnie rozdać je osobom w swoim najbliższym otoczeniu, aby w zamian za plastikowe reklamówki, używali ich do pakowania zakupów, a w szczególności owoców i warzyw. 

Pomysł drugi to miniprojekt badawczy związany z zakupami do własnych opakowań w Waszej okolicy. Idąc na zakupy sprawdźcie, w jakich sklepach (nabiałowych, piekarniach, warzywniakach) można dostać niezapakowane produkty do własnych pudełek czy siatek. Oznaczcie te miejsca na mapie i wypromujcie wśród znajomych i rodziny. Sprawdźcie, czy w Waszym mieście nie ma już takiej mapy, którą można uzupełnić (często pojawiają się one na grupach w tematyce zero waste w mediach społecznościowych). 

WYMAGANIA NA STOPIEŃ, KTÓRE MOŻNA SPEŁNIĆ

Pionierka/Odkrywca: moją słabością są słodycze oraz niezdrowe przekąski, więc ograniczę ich spożywanie; ograniczę czas spędzania przed komputerem, a zaoszczędzony czas poświęcę na spacery, podczas których będę sprzątać okolicę; poznam zasady segregacji śmieci w moim gospodarstwie domowym oraz będę ich przestrzegać; regularnie będę przebywać na świeżym powietrzu; zorganizuję wyjście z zastępem na akcje sprzątania ziemi, w góry, do parku; ograniczę długie kąpiele; będę dbać o zmniejszenie zużywania prądu np. przez regularne wyłączanie światła, odłączanie ładowarek z kontaktu, wyłączanie laptopa z prądu. 

Samarytanka/Ćwik: zadbam o zbilansowaną i zdrową dietę; będę odpowiedzialna/y za segregację śmieci w moim domu; przygotuję grę dla zastępu o tematyce ekologicznej; będę uczestniczyć w spotkaniach młodzieżowego wolontariatu; zorganizuję Dzień Sprzątania Ziemi; świadomie będę ograniczać zużycie plastiku poprzez wykorzystywanie środków wielorazowego użytku

Organizator

Zespół Czuwam dla Ziemi: Agata Erhardt-Wojciechowska, Jakub Lasek, Aleksandra Berner, Adrianna Błażek, Klaudia Kubik, Magdalena Noszczyk, Anna Pospieszna, Kamila Smyczek, Emilia Wadas, Adrianna Zalewska.  

Korekta: Ewa Trystucha 

Kontakt: inspiracje@zhp.pl

ZHP realizuje działania sfinansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 

Patronat Honorowy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych